De Domburgse Reddingsbrigade is een strandreddingsbrigade die de bewaking van het Banjaardstrand als hoofdtaak heeft. Hiernaast verzorgen wij ook de bewaking van evenementen zoals golfsurfwedstrijden, zeilwedstrijden en andere water gerelateerde evenementen.

Het doel van de Domburgse Reddingsbrigade is een vereniging waarbij professionaliteit en een bloeiend verenigingsleven in een hoog vaandel staan. Centraal staan onze zwemlessen in het zwembad en het bewaken van het strand. Onze jonge leden stromen door vanuit het zwembad naar onze activiteiten op het strand, zoals strandwacht, varend reddend en het bewaken van evenementen.

Op initiatief van de Stichting Badplaatsbelangen Domburg (SBD), werd in de zomer van 1973 een aantal personen gevraagd om een reddingsbrigade op te richten voor hulpverleners op het strand. Op 25 september werd een voorlopig bestuur gevormd door de heren Schuiling, Van Wallenburg, Kooman, Van der Wekken, Kleinepier en Schenkel. Zij kregen veel steun en informatie van de KNBRD. Ook kregen zij financiële hulp van de gemeente en de SBD.

De Domburgse Reddingsbrigade heeft een bestuur. Het bestuur is uit de leden gekozen en zij besturen en vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur van de Domburgse Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen.

Bij de Domburgse Reddingsbrigade werken leden samen in commissies. Een commissie is een groepje actieve leden die samen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak binnen de brigade. Bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, zwemles geven, sponsoring of het materiaal. Op deze pagina lees je welke commissies er zijn, wie er in zitten en wat ze doen.

De Domburgse Reddingsbrigade heeft een privacyverklaring. Deze kun je bekijken door bijgevoegd bestand te openen.

Bekijk privacyverklaring

Bij de Domburgse Reddingsbrigade hebben we veilig sporten hoog in het vaandel staan. We volgen hiervoor de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF en liggen in lijn met de Gedragscode Zwembadbranche en sluiten aan bij de Code Blauw. (zie verder op deze pagina).