De Domburgse Reddingsbrigade is een strandreddingsbrigade die de bewaking van het Banjaardstrand als hoofdtaak heeft. Hiernaast verzorgen wij ook de bewaking van evenementen zoals golfsurfwedstrijden, zeilwedstrijden en andere water gerelateerde evenementen.

De leden van de Domburgse Reddingsbrigade komen uit heel Nederland samen om hun hobby, het reddingswerk, uit te oefenen. Tevens worden de leden getraind om de benodigde diploma's voor strandbewaking en varend redden te behalen, hiervoor is een specifiek opleidingstraject opgezet.

Naast de werkzaamheden op het strand in de zomer heeft de Domburgse Reddingsbrigade ook activiteiten in de winter. Deze bestaan onder andere uit trainingen in het zwembad 'De Parel' te Domburg. In het zwembad wordt onder andere de zwemconditie op peil gehouden en de basiskennis op het gebied van zwemmend redden vergroot. In het zwembad worden opleidingen gegeven van het laagste brevet tot en met het hoogste diploma. Tevens organiseren onze brigade-instructeurs hier allerlei activiteiten ter bevordering van het zwemtechniek en het verenigingsgevoel. 

Naast de trainingen in het zwembad geeft de Domburgse Reddingsbrigade in de wintermaanden opleidingen om de professionaliteit en geoefendheid van de leden op het gebied van varend redden te waarborgen, dit wordt gedaan door middel van speciale opleidingsweekeinden. We besteden hierbij tijd aan de theoretische, maar ook aan de praktische vaardigheden van de redders. Tevens worden de redders geschoold in de organisatiestructuur van andere hulpverleningsinstanties om de samenwerking te kunnen vergroten. 

Aangezien de Domburgse Reddingsbrigade een vrijwillige organisatie is, zijn wij geheel aangewezen op subsidies van de gemeentes en natuurlijk op giften van donateurs en sponsors. Als u de DRB een warm hart toedraagt kunt u altijd contact opnemen met het bestuur om te zien op welke wijze u ons werk kunt ondersteunen. Zonder uw hulp als donateur of sponsor redden wij het niet.