Bestuur

De Domburgse Reddingsbrigade heeft een bestuur. Het bestuur is uit de leden gekozen en zij besturen en vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur van de Domburgse Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen.

Menno Walhout

Penningmeester

Moniek Vermeulen

Secretaris

Colin Butijn

Bestuurslid strand

Rick de Haan

Algemeen bestuurslid

Commissies

Bij de Domburgse Reddingsbrigade werken leden samen in commissies. Een commissie is een groepje actieve leden die samen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak binnen de brigade. Bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, zwemles geven, sponsoring of het materiaal. Op deze pagina lees je welke commissies er zijn, wie er in zitten en wat ze doen.

Zwembad commissie

De technische leider zorgt ervoor dat in het zwembad de juiste instructeurs bij de juiste groep aanwezig zijn. Deze persoon zorgt dat jaarlijks het zwembad beschikbaar is, zodat wij de leden kunnen opleiden voor hun diploma’s. In april vindt het zwemexamen plaats in het Vrijburgbad te Vlissingen, vanwege de baanafstand. Ook bereidt de technisch leider de wintertrainingen voor en geeft hij deze maandelijks op de post of in de loods.
Algemeen mailadres: zwembad@domburgsereddingsbrigade.nl

Strandwacht commissie

Tijdens de zomermaanden bewaakt de reddingsbrigade het Banjaardstrand. Ongeveer 35 strandwachtleden voeren deze taak uit. De strandwachtcommissie zorgt ervoor dat de leden ingepland worden en zorgt voor de juiste materialen. Ook wordt er door de commissie beleid, reglement en jaarverslagen geschreven. Ook is de commissie het aanspreekpunt voor gemeente, hulpdiensten en andere partijen op het strand.
Algemeen mailadres: strandwacht@domburgsereddingsbrigade.nl

Materiaal commissie

Tijdens de zwemlessen, bewakingen en trainingen worden er materialen gebruikt. Hierbij horen ook de reddingspost op het strand en de loods. Deze materialen hebben onderhoud nodig, moeten worden vervangen of ze worden gerepareerd. De materiaalcommissie zorgt dat de materialen in top conditie zijn.

Om dit goed te kunnen doen is de materiaalcommissie erg afhankelijk van de leden. Als zij namelijk niet melden dat er iets stuk is, komt de materiaalcommissie er pas achter bij een controle van het materieel.

Algemeen mailadres: materiaal@domburgsereddingsbrigade.nl

Promotie commissie

Om de leden (en andere geïnteresseerden) op de hoogte te houden van de nieuwste informatie en weetjes is er een promotiecommissie opgericht. Deze commissie beheert de Instagram, Facebook en de website van de brigade. Hierop wordt voornamelijk informatie over het strand en strandwacht gedeeld, maar ook over het zwembad. Daarnaast worden er leden voorgesteld en interactieve vragen gesteld waarbij je kennis op de proef wordt gesteld!

Heb je vragen of heb je nieuws wat misschien leuk is voor op de social media? Stuur dan een mailtje naar promotie@domburgsereddingsbrigade.nl

Vertrouwenspersonen

Binnen onze brigade hebben wij vertrouwenspersonen aangewezen. Bij deze personen kan men vertrouwelijke zaken kwijt. De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Ook zijn ze aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag. Verder zijn zij aanspreekpunt bij vermoeden van een misstand.

Roostermakers

Zorgen voor een goede bemanning van de reddingspost. Dat is ieder jaar een flinke klus. De roostermakers zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van het rooster.

Algemeen mailadres: rooster@domburgsereddingsbrigade.nl

Opleidings commissie

Evenementen commissie

Ledenadministratie