Ledenvergadering 2023

Vrijdagavond 21 april was de ALV van de Domburgse Reddingsbrigade 📋
Hierbij heeft het bestuur afdracht gedaan van hun werkzaamheden in 2022. Daarbij is de huidige penningmeester afgetreden en de nieuwe verwelkomd in het bestuur.
Daarnaast zijn er verschillende leden bedankt voor hun inzet afgelopen jaar en de jubilarissen zijn gehuldigd 💐