Lifeguards geslaagd voor examen

Vandaag vonden op het Banjaardstrand te Kamperland de jaarlijkse strandwachtexamens plaats. 23 lifeguards kandidaten in de leeftijd van 15 t/m 55 jaar behaalden een diploma. Zij gingen op voor uiteenlopende niveaus, afhankelijk van kennis en ervaring.

Praktijkgerichte examinering:
Sinds enkele jaren wordt er binnen de Reddingsbrigade gewerkt met competentiegericht opleiden. Dit houdt in dat de praktijk van alledag wordt ingebouwd in de lesstof. Ook de examinering richt zich op de lokale situatie: kandidaten worden getoetst hoe zij optreden in hun eigen bewakingsgebied, waarbij onder meer wordt getoetst of zij in staat zijn een risicoanalyse te kunnen maken voor de specifieke omstandigheden waaronder zij dienst doen.

Tijdens de examens werd daarnaast ingegaan op conditionele capaciteiten, operationele werkzaamheden en theoretische kennis. In het praktijkgedeelte werden realistische reddingsscenario’s voorgelegd aan de kandidaten en werd gekeken welke keuze zij maakten voor wat betreft de reddingsmethode (bijvoorbeeld redding met een boot, rescueboard of zwemmend met een rescuetube) . Door middel van samenwerking en diverse reddingsmaterialen moesten de kandidaten op de verschillende situaties inspelen. Daarbij is zowel naar het individuele optreden als de teamprestatie gekeken. Scenario’s die aan de kandidaten voorgelegd werden waren onder andere: zwemmer vermist, reanimatie van een strandgast, een vermist kind en een opvarende die met verwondingen van zijn boot moest worden gehaald.

Resultaat:
Het examen werd afgenomen door examinatoren van Reddingsbrigade Nederland. Naast kandidaten van Strandwacht Banjaardstrand namen ook kandidaten deel van de Stichting Strandexploitatie Veere. Hieronder vindt u de uitslag per specialisatie:

Junior Lifeguard: 7 geslaagden
Lifeguard: 6 geslaagden
Senior lifeguard: 1 geslaagde
Reddingsbrigadechauffeur: 5 geslaagden
Schipper Beach: 4 geslaagden