Zwembadexamens Zwemmend Redden

Zaterdag 9 april was een spannende dag voor de redders in de dop van de Domburgse Reddingsbrigade. Na anderhalf jaar geen examen te hebben gedaan, was het afgelopen zaterdag weer zover.
De (junior) leden hebben het gehele zwemseizoen getraind en geoefend hoe ze hun eigen zelfredzaamheid vergroten en hoe ze andere personen in problemen kunnen redden. In totaal 16 kandidaten in de leeftijd van 7 tot 19 jaar deden examen voor de diploma’s uit de Junior Redder en Zwemmend Redder diploma-lijn. 

De diploma’s kennen een opbouw in eisen waarbij de diploma’s van de basislijn Junior Redder zich spelenderwijs richten op zelfredzaamheid en elementair zwemmen. De hogere diploma’s Zwemmend Redder en Life Saver richten zich meer op de conditionele aspecten zoals tijdzwemmen en het redden van drenkelingen in fictieve ongevalssituaties. Daarbij speelt het letten op elkaars veiligheid en het alarmeren van de hulpdiensten een belangrijke rol bij de opleiding.   

16 kandidaten legden met goed gevolg hun examen af. De uitslag is als volgt:
Junior Redder 1:                3 geslaagden
Junior Redder 3:                3 geslaagden
Junior Redder 4:                2 geslaagden  
Zwemmend Redder 1:        2 geslaagden
Zwemmend Redder 3:        6 geslaagden

Ook twee kandidaten van de van Dixhoornbrigade maakten gebruik van dit moment om hun examen te doen. De twee kandidaten gingen op voor respectievelijk Junior Redder 1 en 2 en hebben dit met goed resultaat behaald.

UPDATE:
Maandagavond is er nog 1 lid geslaagd voor junior redder 1 die helaas niet aanwezig kon zijn afgelopen zaterdag. Ze mocht haar examen inhalen bij de Stavermanbrigade te Vlissingen

De zwembadexamens zijn traditioneel de afsluiting van de winterperiode en tevens het startsein voor het nieuwe strandwachtseizoen. Het nieuwe zwemseizoen van de Domburgse Reddingsbrigade start na de zomervakantie. Er wordt iedere woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 getraind in zwembad “De Parel” in Domburg.

De Domburgse Reddingsbrigade is onder de naam Strandwacht Banjaardstrand de bewakende instantie van het Banjaardstrand te Noord-Beveland en altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste strandwachten.

Meer informatie over het vrijwillige strandwachtwerk en de lessen in het zwembad : www.domburgsereddingsbrigade.nl